Siirry suoraan sisältöön

Hinnasto

Lainansaajalta sekä siltä, jolle panttikuitti on siirtynyt peritään tämän palveluhinnaston mukaisesti panttilainauslaitoksen antamasta panttilainasta korkoa ja korvaukset, jotka vastaavat lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvia kustannuksia, sekä korvaukset myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista ja edelleen pantin myynnistä panttilainauslaitokselle aiheutuneet myyntikustannukset.

Tämän palveluhinnaston määrittelemät korvaukset ja kustannukset peritään aina panttia lunastettaessa tai lainaa uudistettaessa sekä panttilainan vakuutena olevaa panttia myytäessä. Palveluhinnaston mukaisia kustannuksia ja korvauksia ei muuteta laina-aikana lainansaajan vahingoksi.

1. Korko

Korkona peritään 1,5% lainapääomasta kuukaudessa. Korko lasketaan kuluttajasuojalain mukaan päiväkorkoperusteisesti kuitenkin niin, että mikäli pantti lunastetaan ennen eräpäivää, korko lasketaan siten, että jokainen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäivästä luetaan täydeksi kuukaudeksi. Mikäli laina uudistetaan ennen eräpäivää, korko lasketaan päiväkorkoperusteisesti kuluneelta laina-ajalta.

Laina-ajalta perittävän koron lisäksi peritään viivästyskorkoa enintään neljältä (4) kuukaudelta lainaneräpäivästä lukien.

2. Korvaukset lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvista kustannuksista
2.1 Säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksu

Säilytys-, hoito- ja vakuutusmaksuna peritään 1,5% kuukaudessa. Maksu lasketaan kuluttajasuojalain mukaan päiväkorkoperusteisesti kuitenkin niin, että mikäli pantti lunastetaan ennen eräpäivää, maksu lasketaan siten, että jokainen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäivästä luetaan täydeksi kuukaudeksi. Mikäli laina uudistetaan ennen eräpäivää, maksu lasketaan päiväkorkoperusteisesti kuluneelta laina-ajalta. .

2.2 Panttikuittimaksu

Panttikuittimaksuna peritään kiinteänä maksuna 6 euroa.

2.3 Panttikuitin katoamisilmoitusmaksu

Panttikuitin katoamisilmoituksen rekisteröinnistä peritään kiinteänä maksuna 6 euroa.

2.4 Muistutuskirjemaksu

Erääntyneen lainan johdosta mahdollisesti lähetetystä muistutuskirjeestä peritään kiinteänä maksuna 6 euroa.

2.5 Erityinen varastointimaksu

Suurta tai erityisvarastointitilaa vaativien panttien osalta peritään erityisenä varastointimaksuna 6 – 60 euroa kuukaudessa.

2.6 Ylijäämämaksu

Pantin myynnistä syntyneen ylijäämän selvittämisestä ja kirjaamisesta sekä vähintään 50 euron suuruisen ylijäämän asiakkaalle ilmoittamisesta aiheutuneista kustannuksista peritään kiinteänä korvauksena 10 euroa.

2.7 Selvitystyömaksu ja erillinen arviointimaksu

Panttilainauslaitoksen erillisen toimeksiannon perusteella suorittamasta selvitys- ja tutkintatyöstä sekä muista näitä vastaavista toimeksiannon perusteella suoritettavista toimenpiteistä peritään käytettyyn aikaan perustuva tuntilaskutusperusteinen korvaus, 60 euroa tunnilta, kuitenkin vähintään 10 euroa.

2.8 Tilikirjaamismaksu

Tilille suoritetusta lainan uudistamisesta tai lunastamisesta peritään erillisenä kirjaamismaksuna 2 euroa.

3. Myyntivalmistelukorvaus

Korvauksena myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista peritään 5% lainapääomasta kuitenkin kiinteänä maksuna vähintään 10 euroa.

Myyntivalmistelukorvaus peritään aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua lainan eräpäivästä.

4. Panttihuutokauppamaksu

Julkisella huutokaupalla myydyn pantin myyntihinnasta peritään panttihuutokauppamaksuna 20% pantin myyntihinnasta.

Arvopaperipörssin tai arvopaperi välittäjän välityksellä myydystä pantista sekä kiinteistövälittäjän välityksellä myydystä asunto-osakkeesta peritään myyntikustannuksena 5% välittäjän panttilainalaitokselle tilittämästä myyntihinnasta.