Siirry suoraan sisältöön

Päivitetty 28.10.2022

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen ja Euroopan Unionin lakia.

Lohjan Panttilaina Oy:lla on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntö julkaistaan verkkosivuillamme ja ilmoitamme muutospäivämäärän. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme ilmoittaa niistä myös muilla tavoilla, esimerkiksi sähköpostilla tai julkaisemalla tiedotteen kotisivuillamme. Suosittelemme, että tarkistat tämän tietosuojaselosteen aika ajoin.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Lohjan Panttilaina Oy:n internetsivut (www.lohjanpantti.fi) ja kaikki sen alisivut, laskeutumissivut ja kampanjasivut ovat Lohjan Panttilaina Oy:n ylläpitämiä, tai sen toimesta ylläpidettyjä.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja säännöksiä, ja yksityisyytesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Keräämme, käsittelemme ja hallinnoimme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käsittelemme henkilötietoja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 1. käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.
 2. käsittelemme henkilötietoja tiettyä, nimenomaista ja laillista käyttötarkoitusta varten eikä tietoja käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.
 3. henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja niitä kerätään vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden.
 4. säilytämme henkilötiedot muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten.
 5. käsittelemme henkilötietoja tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus.
   

Voit käyttää sivustojamme ilman rekisteröitymistä tai palvelujen tilaamista.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkea tietoa, jonka perusteella henkilö on suoraan tai välillisesti tunnistettavissa. Keräämme henkilötietojasi, kun olet yhteydessä meihin eri kanavien kautta, kuten verkkosivujen, foorumeiden tai asiakaspalvelun kautta.

Lohjan Panttilaina Oy käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevien tietosuojasäännösten ja oman tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla. Antamalla henkilötietonsa verkkosivuillamme (esim. täyttämällä yhteydenottolomake) käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Lohjan Panttilaina Oy voi käyttää näitä tietoja (nimi, osoite, yhteystiedot) suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Lohjan Panttilaina Oy:lle tai rekisterin ylläpitäjälle (katso kohta: Rekisterin pitäjä).

Henkilötietojen käyttäminen

Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi, käyttäjämäärien seuraamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja Lohjan Panttilaina Oy:n liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin mihin tahansa Lohjan Panttilaina Oy:n tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinatutkimuksien ja muiden tutkimuksien suorittamiseen.

Lohjan Panttilaina Oy voi verkkosivustoillaan kerätä ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, työpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite; käyttämäsi yhteyden ja päätelaitteen tiedot, kuten IP-osoite, laitetunnus tai muu laitetunniste; evästeet (lisätietoja evästekäytännöstämme).

Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Lohjan Panttilaina Oy:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä selosteessa ilmoitettuun ja rajoitettuun tarkoitukseen.

Perustiedot:

 • nimi, asiakasnumero, käyttäjänimi tai muu tunniste uutiskirjeen tilaamisesta, kieli, yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, toimitusosoite
 • yrityksen yhteyshenkilön henkilötiedot
 • käyttämäsi verkkoyhteyden ja päätelaitteen tiedot kuten IP-osoite, laitetunnus tai muu laitetunniste
 • evästeet
   

Perustietojen käyttötarkoitus:

 • Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja kehittäminen
 • Sopimuksen ja muiden velvoitteiden toteuttaminen
 • Laskutus
 • Suoramarkkinointi
 • Kirjanpito
 • Sopimuksellisten ja muiden lupausten ja velvoitteiden noudattaminen
 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Mainonnan kohdistaminen verkkopalveluissa
 • Käyttäytymisen analysointi ja profilointi

 
Käytämme automaattisia järjestelmiä henkilötietojen keräämiseen. Mikäli syötät sähköpostiosoitteesi verkkosivuilla, tilataksesi uutiskirjeen tai muulla lomakkeella, pystymme yhdistämään selaushistoriasi Lohjan Panttilaina Oy:n verkkosivustoilla sähköpostiosoitteeseesi sekä muihin toimittamiisi henkilötietoihin. Voit aina kieltää tietojen keräämisen sekä poistua rekisteristä (opt-out, unsubscribe).

Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

Lohjan Panttilaina Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty. Jokainen käyttäjä voi ottaa yhteyden Rekisterin pitäjään tai asiakaspalveluumme omien tietojensa päivittämiseksi tai niiden poistamiseksi. Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Kun olet tilannut uutiskirjeemme, säilytämme tietojasi ja lähetämme uutiskirjeitä siihen asti, kunnes peruutat tilauksen.

Tarkistamme säännöllisesti tietojen säilytystarpeen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi varmistamme kohtuullisin keinoin, että rekisterissä ei säilytetä käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai poistamme tällaiset tiedot viipymättä.

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa Lohjan Panttilaina Oy:lla olevat henkilötietonsa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@lohjanpantti.fi.

Tietolähteet

Keräämme henkilötietosi ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Sen lisäksi voimme saada tietoja viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, väestörekisteristä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta tai muista luotettavista lähteistä. Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten käsitellyt henkilötiedot voivat olla kerättyjä ja päivitettyjä myös julkisista lähteistä sekä viranomaisilta ja kolmansilta osapuolilta sovellettavien lakien ja asetusten rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisesti.

Henkilötietojen luovutus

Voimme luovuttaa henkilötietojasi seuraaville osapuolille:

 • Lohjan Panttilaina Oy;
 • kolmansille osapuolille, joita käytämme tuotteiden toimituksessa; esimerkiksi maksupalveluntarjoajat, varastot ja jakeluyhtiöt;
 • muille kolmansille osapuolille, kuten markkinointitoimistoille ja verkkosivujen hallinnoijille, markkinointiviestintäalustoille sekä analytiikka- ja raportointijärjestelmiin.

 
Lisäksi voimme käyttää alihankkijoita, joilla on oikeus käyttää henkilötietoja lukuumme. Olemme ulkoistaneet palvelimemme ulkoiselle palveluntuottajalle. Henkilötietojasi säilytetään fyysisesti suojatussa ja kyberturvallisessa palvelinkeskuksessa.

Tietoturva

Teemme kohtuulliset varotoimenpiteet suojataksemme henkilötietojasi ja estääksemme luvattoman pääsyn niihin. Järjestelmiin pääsy on suojattu palomuureilla ja käyttöoikeus myönnetty vain nimetyille käyttäjille suojattujen kanavien kautta. Kaikki tietoliikenne on oletusarvoisesti salattu ja kaikki salasanat on suolattu ja säilytetään salatussa muodossa. Jokaisella hallinnoijalla on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin, joihin henkilötietoja tallennetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot sekä vaatia virheellisten, vanhentuneiden, tarpeettomien tai lain vastaisien tietojen oikaisua tai poistamista. Jos sinulla on pääsy tietoihisi, voit muokata niitä itse. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa tai muuttaa suostumustasi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Pyynnön yhteydessä sinun on yksilöitävä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustuspyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Lasten tietosuoja

Lohjan Panttilaina Oy:n verkkopalvelut on tarkoitettu aikuisten käyttöön, ellei toisin ole mainittu. Jos pyydämme henkilötietoja alle 18-vuotilaalta henkilöltä, tarvitsemme myös vanhempien yhteystiedot ja suostumuksen.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Mikäli teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, julkaisemme päivitetyn version verkkosivuillamme ja ilmoitamme muutospäivämäärän. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme ilmoittaa niistä myös muilla tavoilla, esimerkiksi sähköpostilla tai julkaisemalla tiedotteen kotisivuillamme. Suosittelemme, että tarkistat tämän tietosuojaselosteen aika ajoin.

Rekisteritiedot

Henkilötietolain 2016/679 ja EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) mukainen rekisteriseloste. Päivitetty 28.10.2022.  

1. Rekisterinpitäjä

Lohjan Panttilaina Oy, Suurlohjankatu 22, 08100 Lohja, Suomi/Finland  

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Päivi Himanen, info [at] lohjanpantti.fi

3. Rekisterin nimi

Lohjan Panttilaina Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus
 • asiakassuhde
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena 
 • jäsenyys  

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen tähän tietosuojaselosteeseen tai henkilötietojesi käsittelyyn, ota yhteyttä:

Lohjan Panttilaina Oy
Suurlohjankatu 22, 08100 Lohja
+358 44 312 4000
info@lohjanpantti.fi

Evästeet

Evästeiden käyttö

Lohjan Panttilaina Oy:n verkkopalveluissa kerätään käyttäjätietoja, jotta voisimme parantaa sivujemme palveluja. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Emme esimerkiksi tiedä käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut esimerkiksi sähköpostilistalle liittymisen tai yhteydenottolomakkeen täyttämisen yhteydessä.

Käyttämällä sivustoa annat suostumuksen siihen, että käytämme evästeitä tällä sivulla kuvatun käytännön mukaisesti.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen sivuston käytön yhteydessä. Evästeestä ei ole laitteelle minkäänlaista haittaa. Evästeitä käytetään verkkosivuilla muun muassa tiedon tekniseen välittämiseen ja palvelun käytön helpottamiseksi. Sivusto lohjanpantti.fi sekä sen mahdolliset sub-domainit käyttävät evästeitä muun muassa keräämään tilastoja kävijämääristä. Tilastoista ei voi yksilöidä yksittäistä käyttäjää, vaan tiedot tallennetaan anonyymisti. Lisäksi kolmannet osapuolet käyttävät evästeitä esimerkiksi mainontamme parempaan kohdistamiseen. Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeiden käytön internet-selaimensa asetuksista. Asetuksen muuttaminen riippuu käytössä olevasta internetselaimesta. On huomioitava, että evästeiden poistaminen käytöstä voi aiheuttaa sen, että osa sivuston toiminnallisuudesta tai palveluista lakkaa toimimasta.

Evästeet eivät sisällä henkilötietoja. Lisätietoa evästeistä löytyy esimerkiksi Viestintäviraston sivuilta.

Käytämme muun muassa seuraavia evästeitä:   

 
Osa evästeitä poistetaan heti selausistunnon päätyttyä, osa säilyy tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi. Halutessasi voit poistaa evästeet internetselaimesi asetuksista.

Evästeiden käyttötarkoitus

Käytämme evästeitä ymmärtääksemme käyttäjiämme paremmin, parantaaksemme palvelua sekä kohdistaaksemme markkinointia palveluistamme kiinnostuneille käyttäjille. Evästetietojen avulla saamme tietoa sivustomme käytöstä ja voimme kehittää palveluamme.

Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston toiminnalle. Saamme evästeiden kautta tietoa myös siitä, miksi vierailet sivustollamme. Näiden tietojen avulla optimoimme sivustoa vastaamaan tarpeitasi ja mielenkiinnon kohteitasi. Evästeet muistavat toimintoja, kuten sivuston aiemmat käyttökerrat, sivustolla viettämäsi ajan, klikkaamasi linkit sekä sen, mitä laitteistoa käytät sivustolla.

Evästeiden avulla näet muilla sivustoilla sinulle kohdistettuja mainoksiamme. Käytämme evästeitä palvelumme osana, sillä niiden avulla näet sivustollamme sinua kiinnostavaa sisältöä.

Evästeitä tallentavat palvelut ja evästeiden käyttötarkoitukset on kerrottu eri evästeluokkien alla:

 1. Välttämättömät
  Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.
 2. Toiminnalliset
  Toiminnalliset evästeet mahdollistavat verkkosivuston ulkoasua tai toimintoja muuttavan tiedon tallentamisen.
 3. Tilastolliset
  Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa keräämällä ja raportoimalla tietoja.
 4. Markkinointi
  Markkinointievästeitä käytetään verkkosivustoilla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.

 
Miten kerromme evästeistämme?

Evästeistä tulee ilmoitus verkkosivujemme ala- tai yläreunaan. Ilmoituksen yhteydessä on linkki evästeselosteeseen (tälle sivulle). Linkki tälle evästeistä kertovalle sivulle löytyy aina myös verkkosivun alareunasta.

Mitä jos et hyväksy evästeiden käyttöä?

Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, voit estää evästeiden käytön internetselaimesi asetuksista, voit muuttaa evästeiden toimintoja verkkosivumme evästeasetuksista tai lopettaa sivuston käytön.